Dobry grunt - emulsja

Dobry grunt - emulsja

Parametry techniczne

Zastosowanie
Do gruntowania podłoży na ścianach i podłodze przed nakładaniem posadzek, układaniem płytek ceramicznych, malowaniem i tapetowaniem.
Zabezpiecza podłoże cementowe, cementowo wapienne, powierzchniowo wzmacnia i impregnuje beton komórkowy, płyty wiórowe, stolarskie, gipsowe i gipsowo-kartonowe. Emulsje można również stosować do wzmacniania  jastrychówanhydrytowych i cementowych, a także skutecznego zmniejszania nasiąkliwości tynków. Pozwala na oddychanie ścian, zwiększa przyczepność, zapobiega pyleniu posadzek.