Dobry grunt głęboko penetrujący

Dobry grunt głęboko penetrujący

DOBRY GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY – wodorozcieńczalna emulsja wzmacniająca podłoża i zabezpieczająca przed wilgocią.
Grunt przeznaczony jest do wszystkich nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, pod tynki, kleje, tapety, gładzie szpachlowe,
płytki ceramiczne, podkłady podłogowe itp. Po wyschnięciu tworzy przeźroczystą, bezbarwną powłokę, która charakteryzuje się
dużą elastycznością, przepuszczalnością pary wodnej, jest niepalna. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dobry
Grunt GP można rozcieńczać w stosunku 1:4 (zaleca się stosowanie produktu bez rozcieńczania).
Stosowanie
Przed gruntowaniem, podłoże należy wyrównać i oczyścić z zanieczyszczeń, tłustych plam oraz starych powłok, następnie osuszyć. Najpierw nasycić
gruntem miejsca o spodziewanej wysokiej chłonności takie jak wyrównane wgłębienia, miejsca szczególnie słabe, sypiące się itp. Przygotowane podłoże
nasycać równomiernie za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Prace należy prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej + 5°C. Czas schnięcia w
zależności od warunków atmosferycznych waha się od 1 do 3 godzin.