Dobry grunt - koncentrat

Dobry grunt - koncentrat

Zabezpiecza podłoże cementowe, cementowo wapienne, powierzchniowo wzmacnia i impregnuje beton komórkowy, płyty wiórowe,
stolarskie, gipsowe i gipsowo-kartonowe. DOBRY GRUNT Koncentrat 1:1 można również stosować do wzmacniania jastrychów
anhydrytowych i cementowych, a także skutecznego zmniejszania nasiąkliwości tynków.

Parametry techniczne

Zastosowanie
Do gruntowania podłoży na ścianach i podłodze przed nakładaniem posadzek, układaniem płytek ceramicznych, malowaniem i tapetowaniem.
Zabezpiecza podłoże cementowe, cementowo wapienne, powierzchniowo wzmacnia i impregnuje beton komórkowy, płyty wiórowe, stolarskie, gipsowe i
gipsowo-kartonowe. DOBRY GRUNT Koncentrat 1:1 można również stosować do wzmacniania jastrychów anhydrytowych i cementowych, a także
skutecznego zmniejszania nasiąkliwości tynków. Pozwala na oddychanie ścian, zwiększa przyczepność, zapobiega pyleniu posadzek. DOBRY GRUNT
Koncentrat można rozcieńczać w stosunku 1:1.