Mata uszczelniająca WODA STOP wewnętrzna

Mata uszczelniająca WODA STOP wewnętrzna

Mata uszczelniająca WODA-STOP do stosowania wewnętrznego.
Elastyczna, wodoodporna, przykrywająca rysy mata, która stanowi pewne i elastycz¬ne uszczelnienie oraz tworzy warstwę
redukującą naprężenia pod okładzinami ceramicznymi i z kamienia naturalnego. Odporna na działanie alkaliów, odporna na
procesy starzenia i gnicia, łatwa w obróbce, na ściany i podłogi, w pomieszczeniach tzw. „strefach mokrych”. Matę przyklejamy na
cienkiej warstwie odpowiedniego kleju, a następnie układamy płytki bezpośrednio na macie przy użyciu kleju do glazury. Mata
tworzy 100% uszczelnienie, świetnie sprawdza się przy odpływach liniowych oraz prysznicach bez brodzików. Mata zdecydowanie
przyśpiesza pracę, jest bardzo łatwa w obróbce i stanowi jednakową grubość warstwy uszczelniającej na całej powierzchni, jest
elastyczna i absorbuje ruchy podłoża, co znacznie redukuje możliwość pękania i odpadania płytek.

Parametry techniczne

Przygotowanie podłoża
Podłoża muszą być równe, czyste, trwałe, nośne, odporne na odkształcenia i pozbawione substancji zmniejszają¬cych przyczepność Drobne, pojedyncze
rysy w jastrychu nie stanowią przeszkody w zastosowaniu mat, jeśli ich krawędzie nie są przesunięte,a jastrych w tym miejscu nie może być ani
wybrzuszony ani obniżony. Nierówności wewnątrz wyrównać stosując szpachlę, podłogi wyrównać szpachlą. Odpowiednie spadki na balkonach i tarasach
wykonać stosując szpachlę szybkowiążącą lub szpachlę wyrównawczą z trasem. Jastrychy cementowe muszą być sezonowane 28 dni i być suche.
Jastrychy anhydrytowe (anhydrytowe i anhydryto¬we płynne) muszą wykazywać wilgotność ≤ 0,5% wag. oraz być odpowiednio zeszlifowane, oczyszczone
i zagrunto-wane. Jastrychy z lanego asfaltu muszą być piaskowane. Ogrzewane jastrychy cementowe i anhydrytowe przed układaniem płytek muszą
zostać odpowiednio ogrzane i uzyskać wynik pomiaru wilgotności: jastrychy cementowe ≤ 2,0% wag., jastrychy anhydrytowe ≤ 0,3% wag. Tynki gipsowe
muszą być suche, jednowarstwowe, nie powinny być flcowane i wygładzane. Obowiązują branżowe normy, wytyczne i zalecenia oraz ogólnie uznane
zasady techniki budowlanej.