Mata uszczelniająca WODA STOP zewnętrzna

Mata uszczelniająca WODA STOP zewnętrzna

Elastyczna, wodoodporna, przykrywająca rysy mata, która stanowi pewne i elastyczne uszczelnienie oraz tworzy warstwę
redukującą naprężenia pod okładzinami ceramicznymi i z kamienia naturalnego. Odporna na działanie alkaliów, odporna na
procesy starzenia i gnicia, łatwa w obróbce, na ściany i podłogi, w pomieszczeniach tzw. „strefach mokrych” i na zewnątrz tarasy,
balkony, schody . Matę przyklejamy na cienkiej warstwie odpowiedniego kleju, a następnie układamy płytki bezpośrednio na
macie przy użyciu wysoko elastycznego i mrozoodpornego kleju. Mata tworzy 100% uszczelnienie, świetnie sprawdza się przy
odpływach liniowych oraz prysznicach bez brodzików. Mata zdecydowanie przyśpiesza pracę, jest bardzo łatwa w obróbce i
stanowi jednakową grubość warstwy uszczelniającej na całej powierzchni, jest elastyczna i absorbuje ruchy podłoża, co znacznie
redukuje możliwość pękania i odpadania płytek.

Parametry techniczne

Przygotowanie podłoża
Podłoża muszą być równe, czyste, trwałe, nośne, odporne na odkształcenia i pozbawione substancji zmniejszających przyczepność Drobne, pojedyncze rysy w jastrychu
nie stanowią przeszkody w zastosowaniu mat, jeśli ich krawędzie nie są przesunięte, a jastrych w tym miejscu nie może być ani wybrzuszony ani obniżony. Nierówności
wewnątrz wyrównać stosując szpachlę, podłogi wyrównać szpachlą. Odpowiednie spadki na balkonach i tarasach wykonać stosując szpachlę szybkowiążącą lub
szpachlę wyrównawczą z trasem. Jastrychy cementowe muszą być sezonowane 28 dni i być suche. Jastrychy anhydrytowe (anhydrytowe i anhydrytowe płynne) muszą
wykazywać wilgotność ≤ 0,5% wag. oraz być odpowiednio zeszlifowane, oczyszczone i zagruntowane. Jastrychy z lanego asfaltu muszą być piaskowane. Ogrzewane
jastrychy cementowe i anhydrytowe przed układaniem płytek muszą zostać odpowiednio ogrzane i uzyskać wynik pomiaru wilgotności: jastrychy cementowe ≤ 2,0%
wag., jastrychy anhydrytowe ≤ 0,3% wag. Tynki gipsowe muszą być suche, jednowarstwowe, nie powinny być flcowane i wygładzane. Obowiązują branżowe normy, wytyczne i zalecenia oraz ogólnie uznane zasady techniki budowlanej.